Oparzenia:

Dla zapewnienia skutecznego procesu leczenia pacjentów oparzonych wskazany jest m.in. szybki i fachowy transport lotniczy do właściwych ośrodków leczenia oparzeń.
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń zawarło w dniu 05.03.2005 r. porozumienie w zakresie współpracy w dziedzinie transportu pacjentów oparzonych do ośrodków leczenia oparzeń.

- wykaz gotowość poszczególnych ośrodków do przyjęcia pacjenta

Pamiętaj!!!

Transport lotniczy pacjentów z chorobą oparzeniową odbywa się na następujących zasadach:

  1. Do transportu kwalifikuje się pacjentów z: oparzeniami IIº przekraczającymi 20% powierzchni ciała, oparzeniami IIº przekraczające 10% u dzieci do 10 r.ż. i pow. 50 r.ż., oparzeniami IIIº we wszystkich grupach wiekowych, oparzeniami dróg oddechowych; oparzeniami pow. IIº obejmujące twarz, kończyny, krocze; oparzeniami u pacjentów pourazowych, stabilizowanych w innych oddziałach, oparzeniami elektrycznymi, chemicznymi oraz innymi zgodnie z lokalnymi kryteriami przyjęcia do ośrodka leczenia oparzeń,
  2. Każdy przypadek zlecenia transportu pacjenta oparzonego jest oceniany indywidualnie przez dyspozytora medycznego lub lekarza SP ZOZ LPR i wymaga bezpośredniej rozmowy z lekarzem zlecającym przewóz; w procesie podejmowania decyzji o transporcie muszą zostać wzięte pod uwagę następujące czynniki: istnienie jednoznacznych korzyści dla pacjenta w stosunku do ryzyka związanego
    z transportem, odpowiedź kliniczna pacjenta na standardowe leczenie choroby oparzeniowej, stan pacjenta w okresie poprzedzającym transport; ostateczna decyzja
    o wykonaniu transportu leży po stronie SP ZOZ LPR,
  3. Transport powinien się odbywać do najbliższego ośrodka leczenia oparzeń, SP ZOZ LPR może przed kwalifikacją zlecenia sprawdzić, czy w ośrodku najbliższym zlecającemu nie można przyjąć pacjenta; w przypadku stwierdzenia takich możliwości SP ZOZ LPR może wykonać transport do tego ośrodka,
  4. W przypadku pacjenta z chorobą oparzeniową jest wymagane przedstawienie aktualnych wyników gazometrii, jonogramu i morfologii.

Pacjenci z podejrzeniem oparzenia dróg oddechowych muszą zostać na transport zaintubowani zgodnie z ustaleniami z dyspozytorem medycznym lub lekarzem SP ZOZ LPR.

Sponsorzy:

Masz pytania?

Zadzwoń!
XXX-XXX-XXX
YYY-YYY-YYY