AED w Polsce:

Powszechny dostęp do defibrylacji to idea, która mówi, że umieszczanie znacznej liczby AED w miejscach publicznych i prywatnych może przyspieszyć czas i poprawić skuteczność pierwszej pomocy, a w ogólnym rozrachunku - zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa. Sugeruje się, że korzystne jest umieszczanie AED tam, gdzie w ciągu ostatnich 2 lat doszło już do zatrzymania krążenia lub w miejscach o dużym zagęszczeniu ludności (np. lotniska, stadiony, supermarkety) oraz tam, gdzie służby medyczne w razie wypadku mogłyby mieć utrudniony dostęp do chorego (np. kopalnie, schroniska górskie).
W Japonii urządzenia AED umieszczane są nawet w automatach z napojami! Jak zatem widzimy, wszystko zależy od stopnia uświadomienia znaczenia i wagi idei powszechnego dostępu do defibrylacji.

- gdzie znajduje się najbliższe AED obok miejsca zdarzenia.

Sponsorzy:

Masz pytania?

Zadzwoń!
XXX-XXX-XXX
YYY-YYY-YYY